Skip to product information
1 of 1

Cowboy electric

Cowboy Electric Bicycle Maintenance

Cowboy Electric Bicycle Maintenance

Regular price €80,00 EUR
Regular price Sale price €80,00 EUR
Sale Sold out
Tax included.
It is generally recommended to check your Cowboy electric bicycle every 1000 - 1500 kms. A standard bicycle service for the Cowboy bicycles consists of :

* Electronics diagnostics
* Check and adjust belt tension
* Clean brake pads and discs
* Re-torque bolts and screws

Price excludes the price of new components if needed

___

Over het algemeen wordt aangeraden om je Cowboy elektrische fiets elke 1000 - 1500 km te controleren. Een standaard fietsservice voor de Cowboy fietsen bestaat uit :

* Elektronische diagnose
* Riemspanning controleren en aanpassen
* Schoonmaken remblokken en remschijven
* Bouten en schroeven opnieuw aandraaien

Prijs is exclusief de prijs van nieuwe componenten indien nodig

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question